Budowa domu za 150 tys - Regulamin forum

1. Zasady ogólne:
a) Kierujemy się zasadami netykiety;
b) Zdania rozpoczynamy wielką literą, nazwy własne również piszemy wielką literą..
c) Należy bezwzględnie przestrzegać zasad ortografii;.
d) Zanim stworzysz kolejny temat, poszukaj na forum czy Twój problem nie był już poruszany a swój problem dopisz do istniejącego wątku zamiast tworzyć nowy. W tym celu użyj funkcji ‘szukaj’. Piszemy zawsze na temat..
e) Należy bezwzględnie unikać zamieszczania na forum ogólnym treści pochodzących z wiadomości prywatnych oraz powoływanie się na treści tych wiadomości. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy strony zainteresowane wyrażą na to zgodę;.
f) Nie należy publikować postów, których jedyną treść stanowi -"dziękuję", "proszę", "dobrze", "tak", "nie", "popieram to", "masz rację", "nie masz racji" itp. Posty jednozdaniowe lub nic nie wnoszące do dyskusji będą traktowane jako spam;.
g) Nie należy pisać postów i tematów WIELKIMI literami oraz nadużywać zbędnych znaków, np. <<, --, czy kilkunastu ? lub !. Caps locka należy używać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach..
2. Na forum zabronione jest obrażanie , pomawianie, rozpowszechnianie niepotwierdzonych wiadomości i ubliżanie. W przypadku cytowania wypowiedzi bądź wklejania treści artykułów, należy bezwzględnie wskazać ich źródło..
3. Należy ograniczyć cytowanie jedynie tej treści, do której bezpośrednio odnosimy się. Zabronione jest cytowanie w całości poprzedzającego posta..
4. Posty naruszające zasady określone będą kasowane, natomiast autor skasowanego posta otrzyma ostrzeżenie..
4a. W odniesieniu do otrzymanych ostrzeżeń, konsekwencje są następujące:.
- ostrzeżenie 20% - blokada pisania na forum przez 7 dni.
- ostrzeżenie 40% - zawieszenie konta na 14 dni;.
- ostrzeżenie 60% - zawieszenie konta na 21 dni;.
- ostrzeżenie 80% - zawieszenie konta na 30 dni;.
- ostrzeżenie 100% - ban.
Przez zawieszenie konta rozumie się zawieszenie wszelkich uprawnień z nim związanych..
4b. W indywidualnych przypadkach, administrator bądź moderator, mogą ograniczyć lub zablokować dostęp do forum z pominięciem ustaleń.
5. Wszystkie nicki zawierające kolejne mutacje nazwy własnej "domza150tysięcy" i podobne będą kasowane.
6. Zmiana nicka następuje na prośbę użytkownika najwcześniej po upływie 1 roku od rejestracji bądź ostatniej jego zmiany. Decyzję podejmuje administrator, który zastrzega sobie prawo odmowy takiej zmiany bez podania przyczyny..
7. W sprawach nieuregulowanych w punktach 1-8, decyduje indywidualna ocena administratora bądź moderatora. Administratorzy oraz moderatorzy mają prawo do kasowania, przenoszenia, edycji, scalenia, rozdzielenia tematów lub postów oraz innych działań uznanych przez nich za konieczne. Ich decyzje w powyższym zakresie są ostateczne. Wprowadzane zmiany nie wymagają uprzedzenia o nich kogokolwiek..
8. Zabrania się reklamy w jakiejkolwiek formie bez uzgodnienia tego faktu z właścicielem portalu..
9. Każda zmiana regulaminu podlega publikacji na forum ogólnym bądź poprzez komunikator, do każdego użytkownika z osobna..

Rejestrując się na tym forum dyskusyjnym oświadczasz, że masz świadomość iż NIE WOLNO Ci pisać postów łamiących te zasady.

Jeśli złamiesz któreś z tych postanowień, narazisz się na możliwość usunięcia konta lub zbanowania używanego przez Ciebie adresu IP.

Żadne z Twoich danych podanych podczas rejestracji na forum nie będą wykorzystywane w celach niezwiązanych z działalnością forum ani przekazywane osobom trzecim.

Kontynuując rejestrację oświadczasz, że zgadzasz się ze wszystkimi wymienionymi powyżej postanowieniami oraz innymi regułami ustalonymi przez administratorów tego forum. W celu poznania pełnych reguł obowiązujących na forum, skontaktuj się z administratorem.


  
Menu